Samen kunnen we het anders doen in Nederland. Zoals Frans Timmermans schrijft in het voorwoord van dit verkiezingsprogramma: ‘Er is geen uitdaging zo groot, of we kunnen deze aan.’ Als we bereid zijn om samen te werken en het onderlinge vertrouwen terug te winnen. Want alleen op basis van vertrouwen kan een diverse samenleving als de onze haar toekomst zo vormgeven dat iedereen zich thuisvoelt. We herstellen het vertrouwen door samen de boel weer op de rails te zetten. Door elkaar altijd met respect te benaderen. Door te laten zien dat solidariteit geen loze kreet is, maar iets heel concreets. Namelijk dat je op de ander kunt rekenen om je te helpen als dat nodig is. Of die ander nu de buurvrouw, of de overheid is.

Ons doel is een bloeiend Nederland waar iedereen zich kan ontwikkelen, binnen de grenzen van de aarde. Daarvoor moeten we twee dingen doen: zo snel mogelijk de basis herstellen én tegelijk structurele hervormingen in gang zetten. Want als we het anders willen doen, zullen we het ook anders moeten doen. Daarom staat dit programma in het teken van vier thema’s: herstel van vertrouwen, klimaat-rechtvaardigheid, bestaanszekerheid en een sterk Europa. Zo werken we aan een hoopvolle toekomst, voor onszelf en voor de generaties na ons. Samen kunnen we dat.