We zijn bezig met uitbreiding van het bestuur en binnenkort start de ledenwerving. Uiteraard hopen we dat veel Rhenenaren zich aan zullen sluiten om gezamenlijk de lokale energietransitie vorm te geven, want dat is waar we voor staan. Door middel van projectparticipatie willen wij bewoners en bedrijven uit Rhenen en omgeving invloed geven op de ontwikkeling, ecologische inpassing, bouw, exploitatie en het maatschappelijk rendement van energieprojecten: meedoen, meedenken & mee-delen.

Het is steeds vaker in het nieuws en onderwerp van gesprek: Er moet iets gebeuren vanwege de opkomende klimaatverandering. Over de oorzaak, aanpak en oplossing, daar verschillen de meningen nogal eens over. Toch wordt er hard gewerkt in het groot en klein om een positieve bijdrage te leveren aan een betere leefomgeving.

De gemeente Rhenen wil in 2040 energie neutraal zijn. In de Routekaart Energietransitie Rhenen staat beschreven wat hiervoor nodig is. Naast energie besparen is energie duurzaam opwekken een belangrijk onderdeel. Er wordt gebruik gemaakt van een Zonneladder waarbij alle treden nodig zullen zijn om de doelen te kunnen halen.

Als Energie Coöperatie Rhenen zetten we ons in voor de ontwikkeling en uitvoer van duurzame energieprojecten, sámen met de lokale gemeenschap. Inmiddels zijn er al aan aantal initiatieven gestart en werken wij samen met de gemeente Rhenen aan het bereiken van de duurzame doelen op het gebied van zon op dak en zon op land. Verder zullen we over en weer kijken hoe we elkaar kunnen versterken als het gaat om warmte en misschien in de toekomst ook wind. We gaan voor de verduurzaming van Rhenen!

We nodigen u uit om onze website te bezoeken: www.energiecooperatierhenen.nl. Heeft u nog vragen of wilt u met ons in gesprek, dan horen wij dat graag.

Paul Nagtegaal, bestuurslid Energie Coöperatie Rhenen
T: 06-50821923
E:
paul.nagtegaal@energiecooperatierhenen.nl