Voordat we je meer vertellen over de gemeenteraad en onze fractie in Rhenen is het goed te weten dat je als raadslid een maandelijkse vergoeding krijgt voor het werk dat je levert. Wil je daar meer over weten? Klik dan hier

Hoe werkt de gemeenteraad?
De (gemeente)raad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en bestaat uit alle gekozen raadsleden, ofwel volksvertegenwoordigers, van de verschillende partijen. De raad bepaalt niet alleen de budgetten maar stelt ook de grote lijnen vast en controleert het College van Burgemeester en Wethouders (B&W). De verhoudingen tussen de raad en het College van B&W zijn vergelijkbaar met die als tussen de regering en het parlement. Dat wil zeggen, het College doet het dagelijks bestuur van onze gemeente, geeft leiding aan de ambtenaren en doet in veel gevallen voorstellen voor nieuw beleid aan de raad. De raad neemt vervolgens het definitieve besluit over de ingediende voorstellen tijdens de gemeenteraad die eens in de 4 tot 6 weken plaatsvindt.  

Hoe vindt de besluitvorming binnen de raad plaats?
Ter voorbereiding op deze besluitvormende vergadering kunnen raadsleden schriftelijke vragen indienen bij het College van B&W. Ook kan er via de aangestelde commissies verdere verheldering gevraagd worden op ingediende stukken of overleg gevoerd worden met andere fracties. Op die manier kan er gekeken worden of voorstellen eventuele wijziging(en) behoeven.

Wat is een fractie?
Als raadsleden kunnen wij in bovenstaand proces ondersteund worden door fractievolgers die niet zijn gekozen maar de partij en raadsleden wel willen ondersteunen. Een fractie bestaat dus uit de raadsleden en fractievolgers die tot dezelfde politieke partij behoren.

Onze fractie is al enige tijd een samenwerking van raadsleden uit zowel GroenLinks als de lokale partij Progressief Rhenen. In 2006 hebben we, gezien de grote overlap in standpunten en idealen, besloten om samen een fractie en verkiezingsprogramma te vormen en verder te gaan onder de naam Progressieve Combinatie Rhenen. We functioneren dus als één fractie, zonder onderscheid te maken tussen wie lid is van welke van de twee partijen. De naam zorgde de afgelopen periode echter voor wat verwarring, daarom dragen we vanaf nu de naam Progressief Rhenen / Groenlinks.

Hoe vindt de besluitvorming in de fractie plaats?
De fractievergadering is onze wekelijkse uitvalbasis, hier wordt in goede sfeer steeds gezamenlijk bepaald welke standpunten we innemen. Hierbij vormt het verkiezingsprogramma ons raamwerk en plegen we eventuele ledenraadplegingen en soms een overleg met het bestuur om tot een definitief standpunt of besluit te komen.

Oppositie of coalitie?
De verkiezingsresultaten zorgde er zowel in 2014 als 2018 voor dat wij onderdeel waren van de coalitie en dus ook een eigen wethouder in het College van B&W mochten aanleveren. Dit maakt de potentiële invloed die je als partij kunt hebben op het gemeentelijke beleid groter.

Wil je meer weten? Neem dan contact op.
We hopen dat dit je wat meer inzicht heeft gegeven in de lokale positie van Groenlinks in Rhenen! Vergaderingen van de raad zijn altijd online te volgen en na afloop terug te kijken. Wij vinden het enorm leuk als er interesse uit onze (mogelijke) achterban is dus wil je meer weten? Neem dan contact op met een van onze fractie- of bestuursleden!